Sztuka Współczesna: Prace na Papierze (wyniki)
11 września 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
64

Cena wylicytowana: 1 800 zł

akwarela, ołówek/papier, 49 x 71 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: '372 ct. 1979 Henryk Waniek', opisany l.d.: 'AFRODYTA Z PIANY'
ID: 61797
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.