Sztuka Współczesna. Op-Art i abstrakcja geometryczna (wyniki)
5 grudnia 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21

* Cena wylicytowana: 40 000 zł

akryl, relief, listewki/płyta pilśniowa, 60,5 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jan Ziemski | 'Interferencje" - 1966'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'Jan Ziemski | Lublin'
ID: 54300
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prezentowana w katalogu praca Jana Ziemskiego "Interferencje" powstała w 1966 roku. Był to okres, w którym styl plastycznej wypowiedzi artysty był już ukształtowany. Daleko za sobą pozostawił powojenne realistyczno-surrealistyczne portrety oraz słynne "formury" tworzone w pierwszej połowie lat 60. Wspomniane "formury" - przestrzenne obiekty/obrazy, były istotnym elementem ewolucji artystycznej Jana Ziemskiego. Podczas ich tworzenia artysta skupiał się na skomplikowanej gipsowej fakturze. Często monochromatyczne, skomplikowane powierzchnie, urozmaicał włączając w przestrzeń obrazu obce, naturalne materie, jak kamienie. Nabudowywał trójwymiarowe płaszczyzny poprzez nakładanie kolejnych grubych warstw malarskich, ingerując w nie, tworząc zamierzone spękania i bruzdy. Prace z tego okresu charakteryzowały się archaicznym, monumentalnym wyrazem. Często budziły skojarzenia z pomnikami, nagrobkami czy prehistorycznymi malowidłami. W drugiej połowie lat 60. uwidocznił się w pracach Ziemskiego duch konstruktywizmu. Paleta barwna została wzbogacona o wyraziste, czyste kolory, zestawiane ze sobą kontrastowo. Przestrzeń coraz częściej budowana za pomocą sferycznie wygiętych listewek całkowicie zagubiła przypadkowość na rzecz harmonijnych, geometrycznych układów. W pracach pojawiła się optyczna iluzja. Prezentowana w katalogu praca "Interferencje" zbudowana została na zasadzie kontrastów. Na statycznym czarnym tle widzimy niezakłócony rytm czarnych pionowych listewek. Liczne, wygięte do boków obrazu czerwone oraz białe listewki, wprawiają całą kompozycję w ruch, budując iluzję i stanowiąc o niezwykłej dynamice obrazu.