Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Bartosz Kokosiński (ur. 1984 r., Siewierz)
Z cyklu: "Zwęglone obrazy", 2015
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
41
Bartosz Kokosiński (ur. 1984 r., Siewierz)
Z cyklu: "Zwęglone obrazy", 2015

Cena wylicytowana: 2 000 zł

ołówek/papier, 29 x 20 cm (w świetle oprawy)
ID: 80665
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Ogień w swojej symbolice jest oczyszczający i bezwzględny. Trudny do opanowania i nieprzewidywalny. Czując, że nie mogę wykonać zadowalającego kroku w pracy nad obrazem, postanowiłem go podpalić. W 2012 roku wróciłem do wątku podpalania w cyklu ‘Zwęglonych obrazów’, natomiast nie używałem już ognia fizycznie, tylko podchodziłem do tego bardziej symbolicznie. Chciałem, aby obrazy wyglądały jak spalone, chociaż zostały namalowane”. BARTOSZ KOKOSIŃSKI