Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
61

Cena wylicytowana: 8 500 zł

włóczka akrylowa, 19 x 145 cm (wymiary każdej pracy)
ed. 7/8
ID: 85774
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Praca „Szaliki” Janusza Łukowicza powstała w 2007 roku, ale jej aktualność nie słabnie. Artysta nawiązał w niej do subkultury kibiców i konsumentów sztuki. Łukowicz miał nadzieję, że ożywająca za sprawą powstających instytucji kulturalnych dyskusja o sztuce osiągnie temperaturę zbliżoną do temperatury dyskusji o sporcie. „Szaliki” w założeniu autora miały być przewrotne, jednak na pierwszy plan wybił się ich ironiczny charakter. Balansowanie między kontekstami jest typowe w twórczości Łukowicza. Pisał o tym Stach Szabłowski: „Na przykładzie Łukowicza widzimy, jak cienka bywa granica między prześmiewczym nihilizmem a entuzjazmem i ostateczną afirmacją. Łukowicz, absolwent malarstwa, który nie maluje obrazów, ponieważ ‘ich unikatowość go krępuje’, entuzjastycznie włącza się w społeczno-ekonomiczny nurt turbokapitalistycznego życia” (Stach Szabłowski, Drobne machlojki, 2008).