Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 2 400 zł

olej/płótno, 85 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'T.KRĘCICKI "ŚMIECI" | "ŚMIETNIK" | 17.08.13'
ID: 84399
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Tomasz Kręcicki, Wszystko, czym się nie zajmuję, Galeria Zderzak, Kraków, 19.06.2015 – 31.07.2015
Więcej informacji
„Śmieci, śmietnik trasz symbolizuje życie embrionalne. Jest taki obraz sprzed dwóch lat – noc, latarka, wędrowiec w buciorach, pod nim dół ze śmieciami. Kolorowy, aktywny chemicznie śmietnik artysty-malarza. Same skarby”. Tomasz Kręcicki