Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
32

Cena wylicytowana: 2 200 zł

wydruk pigmentowy/papier Photo Rag 308, 50 x 75 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"Siostry" 1/5 2013 r. Natalia | Wiernik'
ed. 1/5
ID: 85775
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Proces twórczy jest trudny do określenia, nie jest to coś, co da się łatwo opisać, nie realizuję określonego planu. Zauważyłam, że często zaczyna się od tego, że myślę o obrazie, który chciałabym stworzyć, następnie staram się skompletować scenografię, która będzie odpowiednia. Czasami jest zupełnie inaczej i spotkana przypadkiem osoba staje się dla mnie inspiracją do stworzenia kolejnej fotografii. Tło – czyli tkaniny, dywany, narzuty – może być swego rodzaju kontynuacją samych modeli. Abstrakcyjnym ujęciem, działającym na poziomie intuicji, odsyłającej nas w poszczególne skojarzenia z miejscem, czasem, charakterem przedstawionych osób. Sesja często trwa dosyć długo, a jej przebieg niejednokrotnie dla mnie samej jest zaskoczeniem. Wybieram jedno zdjęcie, które jest punktem wyjścia do dalszej pracy”. Natalia Wiernik