Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 42 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 42 000 zł

olej/płótno, 39 x 38 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'MACIEJOWSKI | 99'
ID: 85923
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Arndt Gallery, Berlin, Niemcy
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Wczesna twórczość Maciejowskiego była inspirowana historiami przekazywanymi przez media. Autor przyznawał, że korzystał m.in. z prasy brukowej. W wywiadzie do tygodnika „Polityka” mówił: „Niekiedy kopiuję dokładnie, ale częściej coś poprawiam, wyrzucam zbędne szczegóły, zmieniam format. Niekiedy wykorzystuję tylko fragment zdjęcia. Czasami napisy są mojego autorstwa, czasami wybieram je z artykułu, a czasami z podpisu pod zdjęciem. Nie ma reguły” (Piotr Sarzyński, Rozmowa z Marcinem Maciejowskim, „Polityka” 4.11.2009). W prezentowanej pracy są widoczne charakterystyczne dla malarstwa Maciejowskiego cechy, takie jak migawkowość ujęcia postaci, jej schematyzm, prostota komunikatu składające się na oryginalny styl artysty.