Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Norman Leto (ur. 1980, Bochnia)
"Optymalizacja ludzkiej głowy", 2010
Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Norman Leto (ur. 1980, Bochnia)
"Optymalizacja ludzkiej głowy", 2010

Cena wylicytowana: 8 500 zł

akryl, wydruk cyfrowy/papier archiwalny, 90 x 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'NORMAN 2010 | OPTYMALIZACJA | LUDZKIEJ | GŁOWY'
ID: 86263
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś, CSW Zamek Ujazdowski Warszawa 2013, s. 293
  • Przewodnik po galeriach sztuki, Sztuka inwestowania w Sztukę tom 3, Kama Zboralska, Warszawa 2013, s. 65
Wystawiany
  • British British Polish Polish. Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 7.09-15.11.2013
  • Norman Leto, Nieistniejące przestrzenie wystaw / Non-Existent Exhibition Spaces, Muzeum
  • Historii Fotografii, Kraków, 19.04-07.05.2017