Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Pączkująca wolność", 2007
Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Pączkująca wolność", 2007

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAN | RDK | PĄCZKUJĄCA WOLNOŚĆ | R. Szlaga | 2007'
ID: 84400
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Radek Szlaga, Historia i geografia, Galeria Zderzak, Kraków, 9.11-11.12.2007
Więcej informacji
„Artefakty Szlagi, chociaż są z natury malarskie, przez wielowątkowe, równoczesne i rozgałęzione operacje tematyczne i formalne potrafią pokazać konsekwencje myślenia sieciowego – dyskretnego, nielinearnego, opartego na selektywnie agregowanych i stale przetwarzanych bazach danych. Ukryte mechanizmy działania mediów, wytwarzane przez nie sny, marzenia i paranoje, jakoś lepiej ujawniają się w tych koncepcyjnych książkach, które potrafią wyjść poza proste anektowanie krążących po sieci obrazów”. Jakub Bąk

Radek Szlaga w swojej twórczości częstokroć odwołuje się do zagadnień związanych z tematami tożsamości narodowej, języka czy historii, poprzez które dokonuje wizualizacji współczesnego świata. Artysta stał się bowiem narratorem opowieści o nowym pokoleniu, które wyłoniły się na kanwie ruin starych podziałów, których sam był naocznym świadkiem. Szlaga sięga po atrybuty narodowej oraz społecznej identyfikacji, które stanowią punkt odniesienia do kreacji zupełnie nowych form zbiorowej tożsamości. Bohaterowie jego prac nieustannie ulegają transformacji, migrują oraz rekonstruują pola semiotyczne. W swoich obrazach Szlaga tworzy budzący niepokój obraz globalnej wioski, zmierzający ku postapokaliptycznej katastrofie. Częstokroć określany przez krytykę postmodernistą Szlaga prowadzi widza poprzez natłok zmultiplikowanych obrazów i ikon zaczerpniętych z zglobalizowanego świata. W konsekwencji tej wędrówki otrzymujemy niezwykle ekspresyjną i osobistą panoramę współczesności, która pomimo swojego enigmatycznego charakteru ewokuje u odbiorcy intymne wspomnienia oraz wnikliwe obserwacje. Jego indywidualny hipertekstowy język nadal porusza i kwestionuje związek pomiędzy medium malarskim w tradycyjnym ujęciu, a najnowszymi możliwościami cyfrowo-technologicznymi.