Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Przemysław Matecki (ur. 1976 r., Żagań)
"Dziewczyna z trójkątami", 2007
Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26
Przemysław Matecki (ur. 1976 r., Żagań)
"Dziewczyna z trójkątami", 2007

Cena wylicytowana: 11 000 zł

technika mieszana/płótno, 54 x 41 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'P. MATECKI | "DZIEWCZYNA Z TRÓJKĄTAMI" | 2007'
ID: 85770
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Matecki obraz przekształca, zamalowuje, nadaje mu nowy wymiar (dodatkowo, kiedy wykonuje odlew w brązie podkreśla jego nieistotność). Jego warsztatem pracy jest obraz opatrzony, raz już sprzedany, obraz, który przestaje istnieć. Matecki na swoich płótnach pokazuje nam to, czego się nie spodziewamy, wizualizuje przemianę, ale nie dopowiada w co rzecz się zmienia”. Piotr Machłajewski