Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 60 000 zł

olej/płótno, 140 x 200 cm
sygnowany na odwrociu: `BUJNOWSKI`
ID: 85772
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Rafał Bujnowski. Malen / Painting / Malowanie, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2005, il. 1, s. 9
Wystawiany
  • Rafał Bujnowski. Malen / Painting / Malowanie, Galeria Sztuki Współczesnej
  • Bunkier Sztuki, Kraków, 23.03-23.04.2005
Więcej informacji
„Podstępy artystyczne Rafała Bujnowskiego, jego przekomarzania z malarstwem, serie ważnych obrazów, dotyczących małych, wyizolowanych problemów, to wszystko może sprawiać wrażenie wielkich przygotowań do namalowania ‘obrazu rozstrzygającego’, obrazu ogarniającego i porządkującego to, co się dzieje pomiędzy zaskakującą wrażliwością człowieka a prowokującą go rzeczywistością. Jednak taki obraz nie powstanie. Chociażby dlatego, że zapowiadająca go szkicowość, fragmentaryczność i niepełność dotychczas namalowanych obrazów są jedynie złudzeniem”. Anna Maria Potocka

Rafał Bujnowski to jeden z najradykalniejszych i najinteligentniejszych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch z pozoru odległych dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, materiałów wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Rafała to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy Zagadnienie powstawania malarskiej iluzji, tworzenia wrażenia optycznego składającego się na dającą się rozpoznać wizualną reprezentację rzeczywistości, jest stale powracającym tematem w twórczości Rafała Bujnowskiego. Tym samym sztuka tego artysty pozostaje często do pewnego przynajmniej stopnia autotematyczna i staje się punktem wyjścia do namysłu nad samym malarstwem i sposobami jego tworzenia. Bujnowski uzyskuje taki efekt za pomocą najprostszych środków artystycznych, którymi się posługuje. Maluje często szerokim duktem pędzla rozchodzące się w rożnych kierunkach pasy, których stosunkowo niewielka liczba, umiejętnie ułożona, tworzy udatnie iluzję malarską. Pociągnięcia pędzla, linia tworzona przez narzędzie pozostaje jednak zawsze widoczna, warsztat artysty jest w pełni odsłonięty, co właśnie sprawia, że jego obrazy balansują gdzieś na granicy figuratywności i abstrakcyjności błyszczącej, oleistej plamy farby. Zaprezentowana praca, „Okno”, powstała w momencie, gdy twórczość Bujnowskiego weszła w nową fazę. Artysta przeprowadził kilka akcji renowacyjnych instytucji wystawienniczych, m.in. konserwację elewacji galerii Bunkier Sztuki w Krakowie oraz pomalował na kolor brzoskwiniowy okna, kaloryfery oraz parapety w Galerii Sztuki Arsenał w Białymstoku. Przy przeprowadzaniu akcji twórca zachęcał zainteresowanych do kupienia zużytych puszek po farbie z autorską etykietą. Po wspomnianych wydarzeniach Bujnowski-malarz stał się Bujnowskim-kreatorem estetycznego otoczenia człowieka i położył nacisk na społeczną przydatność artysty.