Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 1 200 zł

serigrafia/papier, 50 x 70 cm
sygnowany i numerowany ołówkiem l.d.: '18/25 Aleksandra Waliszewska'
ed. 18/25 + 2 AP
ID: 85781
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Stach Szabłowski i Maurycy Gomulicki, pisząc o Aleksandrze Waliszewskiej, zwrócili uwagę na fakt, że w wykreowanym, baśniowym uniwersum artystki dominuje zawsze jedna postać – jest nią dziewczynka, podlotek. „W baśni Waliszewskiej występuje (młoda) ‘dama w potrzebie’. Nigdy nie zjawia się jednak książę, który wybawiłby ją z opresji. Waliszewska maluje świat, w którym mężczyźni są nieobecni, albo odgrywają drugoplanowe role. Miejsca, w których mogliby pojawić się mężczyźni, są już zajęte przez potwory, bestie i zwierzęta. Dziewczynka musi poradzić sobie z nimi sama. Nie może i najprawdopodobniej nie chce być uratowana. Gra ryzykowną partię z naturą, seksualnością, wyobraźnią, złem i z samą sobą – i pragnie ją rozegrać do końca”. Przedstawienia malarki obfitują w wizje z czasów dzieciństwa, połączonych z okrutnym światem dorosłych: „sytuacje erotycznych i społecznych opresji przywoływane są tu nie po to, aby skrytykować ich przyczyny i tym samym uczynić krok w stronę rozwiązania problemu. Przeciwnie; wszystko wskazuje, że chodzi właśnie o to, aby owe sytuacje przeżywać w obrazach wciąż na nowo, czerpiąc z nich perwersyjną sadomasochistyczną przyjemność” (cyt. za: Stach Szabłowski, Maurycy Gomulicki, Cudowna i (nie)pożyteczna. Aleksandra Waliszewska w CSW, „Obieg”, 12.05.2010, https://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/ prezentacje/17300, dostęp: 26.05.2020).