Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
16

Cena wylicytowana: 5 500 zł

akryl, emalia akrylowa/sklejka, 110 x 110 cm
sygnowany, datowany i opisany: 'JAKUB CIĘŻKI | BEZ TYTUŁU | 2015 | EMALIA / AKRYL'
ID: 74239
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
W twórczości Jakuba Ciężkiego często powtarzają się motywy krat, siatek i rusztowań. Artysta wielokrotnie podejmuje zagadnienie przecinających się wertykalnych i horyzontalnych linii. Takie podejście do malarstwa przywodzi na myśl pewien typ modernistycznej abstrakcji geometrycznej – obrazy, określone przez wpływową amerykańską krytyczkę i historyczkę sztuki Rosalind Krauss jako „siatki”. Siatki to struktury, które za pomocą przecinających się linii znaczą pole obrazowe, podkreślając płaszczyznę powierzchni oraz powtarzalność, segmentowość jej podziałów. Przykłady podobnych struktur znajdujemy przykładowo w twórczości klasyczek abstrakcji, takich jak Agnes Martin. Ciężki podchodzi jednak do zagadnienia odmiennie, jakby na przekor wielkim twórcom modernizmu. O ile modernistyczna siatka ma tworzyć powierzchnię całkowicie abstrakcyjną, wykluczającą iluzję i reprezentację, o tyle prace Ciężkiego, niejednokrotnie naturalistycznie i dosłowne, imitują kraty, rusztowania i ogrodzenia, które artysta zaobserwował w swoim otoczeniu. W taki sposób często w jego sztuce można zetknąć się z przestrzennymi konstrukcjami, wyłamującymi się z modernistycznej płaszczyzny, przedstawiającymi świat metalowych kratownic ogrodzeń lub konstrukcje z dziecięcych placów zabaw – popularne drabinki. Prezentowana praca lokuje się pomiędzy wskazanymi powyżej dwoma typami przedstawień. Obraz prezentuje widok przypominający rysunek przestrzenny jakiejś konstrukcji trudnej do zidentyfikowania – nie jest ani płaszczyznową siecią, ani iluzyjnym obrazem metalowych kratownic. Jego abstrakcyjna struktura lokuje go pomiędzy reprezentacją architektury, a bezprzedmiotowym malarstwem.