Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Paweł Dunal (ur. 1978)
Bez tytułu, 2007
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
44
Paweł Dunal (ur. 1978)
Bez tytułu, 2007

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akryl/płótno, 20 x 20 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘2007 r. | Paweł Dunal’
ID: 83367
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.