Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
47

Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/płótno, 120 x 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Dawid Czycz | Bez tytułu | Olej / płótno | 90 / 120 | 2 0 1 4'
ID: 86257
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • „Dawid Czycz, Woodland”, Galeria Zderzak, Kraków, 20.03-25.04.2015
Więcej informacji
„‘Woodland’ przypomina bardziej zoo lub cyrk, niż naturalne środowisko zwierząt. To scena dla różnych wydarzeń – zwierzęta prezentują się na niej w pełnej okazałości, odgrywają różne role lub oczekują na prezentację. Oglądamy je przez lornetkę, dzięki czemu możemy zobaczyć je bardzo dokładnie, mając pewność, że się nie spłoszą”. Dawid Czycz