Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 22 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 22 000 zł

olej/płótno, 80 x 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘RDK | Szlaga | 2010 | (nieczytelnie)’
ID: 63183
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Radek Szlaga, Freedom Club, katalog wystawy indywidualnej, Warszawa 2012, s. nlb.
Wystawiany
  • Radek Szlaga. Freedom Club, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 7.09-18.11.2012
Więcej informacji
Prezentowana praca jest jednym z obiektów eksponowanych przez Radka Szlagę na wystawie „Freedom Club” – odnoszącej się do działalności Theodora Kaczynskiego, geniusza matematycznego, który postanowił walczyć z nowoczesną cywilizacją i rozwojem techniki. Od 1975 roku przez prawie 18 lat wysyłał bomby naukowcom i przedstawicielom wielkich korporacji. W wyniku jego działalności zginęły trzy osoby a 29 zostało rannych. Kaczynski sygnował paczki inicjałami „FC” – skrót od ”Freedom Club”. Śledztwo w tej sprawie było jedną z najdłuższych i najkosztowniejszych operacji FBI. Radek Szlaga ukazał na indywidualnej wystawie swoje poszukiwania odpowiedzi, czym było lub mogło być Freedom Club. Odkrywał prezentowane idee i szereg wizerunków, które stały się centralnym punktem opinii Teodora Kaczynskiego. Do tych idei należały sprzeciw wobec hierarchii społecznej, cywilizacji, wrogość wobec rozwijania się technologii we wszystkich dziedzinach życia, a także niejasne wyobrażenie o wolności.