Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018 godz. 19:00

Szymon Rogiński (ur. 1975, Gdańsk)
“Pomorze Zachodnie”, z cyklu “Poland Syntehesis”
Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Szymon Rogiński (ur. 1975, Gdańsk)
“Pomorze Zachodnie”, z cyklu “Poland Syntehesis”

Cena wylicytowana: 5 500 zł

lightbox, 100 x 120 cm
ID: 51732
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Artysta na co dzień zajmuje się fotografią modową i prasową, jednak niezależnie od niej tworzy też własne projekty. W latach 2003-06 realizował cykl „Polska” („Poland Synthesis”), w którym redefiniował popularne podejście do rodzimej fotografii krajobrazowej. Jego zdjęcia utrzymane były w stylistyce kina grozy i amerykańskich thrillerów, odwoływały się również do fotografii Ansela Adamsa. Tematykę polskich pejzaży artysta kontynuował w serii „Nokturny”, w której przedstawiał peryferia, rozświetlane blaskiem neonów.