Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
21 września 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
11

Cena wylicytowana: 7 500 zł

olej/płótno, 46 x 55 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAN | RDK | * NIG vs GER * | 2014 | R.Szlaga'
ID: 51997
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Na obrazach Szlagi strzępki polskich historii i kultury, globalnejpopkultury, a także prozaicznej codzienności mieszają się w chaotyczną,półabstrakcyjną całość. Poza artystą nikt nie potrafi rozszyfrować procesutwórczego, który prowadzi do powstania jego wybuchowych kompozycji.Zlepione malarską materią urywki rzeczywistości są częścioworozpoznawalne, a częściowo zagadkowe – jego obrazy uruchamiają ciągnajróżniejszych, trudnych do przewidzenia skojarzeń. Szlaga maluje zezdjęć, a także – jak pokazuje prezentowana praca – z ekranu telewizora.Artysta nawiguje przez natłok obrazów i ikon zglobalizowanego świata,czerpiąc zeń elementy wybrane według tylko jemu znanych kryteriów.Produktem tej wędrówki jest niezwykle ekspresyjna i osobista panoramawspółczesności, która, pomimo swej enigmatyczności, może wywołać wodbiorcy równie intymne, specyficzne wspomnienia i obserwacje.