Sztuka Współczesna. Nowe pokolenie po 1989 (wyniki)
23 listopada 2017 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Women, Cars and Guns", dyptyk, 2011
Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Women, Cars and Guns", dyptyk, 2011

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 80 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'RDK | 2011 | WOMEN | *GUNS* | CARS | oil/canvas | R. Szlaga’
ID: 53115
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Radek Szlaga, wyd. LETO / Puritan, Warszawa 2014, s. 116-117 (il.)
  • Radek Szlaga, Freedom Club, katalog wystawy indywidualnej, Warszawa 2012, s. 43
Wystawiany
  • Freedom Club 1, wystawa indywidualna, West Gallery, Haga, Holandia 2011
  • Freedom Club, CSW Zamek Ujazdowski, wystawa indywidualna, Warszawa 2012
Więcej informacji
,,Karty obydwu części podwójnego manuskryptu należy przeglądać jednocześnie. Czasami prawa i lewa strona księgi układają się w jeden spójny obraz, jak dwie części rozdartego na pół banknotu. Kiedy indziej dwie linie narracji rozjeżdżają się i każda zmierza w odmiennym kierunku. W jeszcze innych wypadkach dwie strony manuskryptu przedstawiają to samo, ale każda inaczej. Bywa też, że przeczą sobie nawzajem. Najsłuszniej byłoby przyjąć, że obydwieczęści księgi są fałszywe, a prawda, jeżeli w ogóle istnieje, leży pośrodku – można ją odkryć poprzez odpowiedni montaż obrazów’’. STACH SZABŁOWSKI