Sztuka Współczesna. Nowe pokolenie po 1989 (wyniki)
23 listopada 2017 godz. 19:00

Sławomir Elsner (ur. 1976, Wodzisław Śląski)
"Panorama 90" (Leninowska rocznica), 2006
* Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4
Sławomir Elsner (ur. 1976, Wodzisław Śląski)
"Panorama 90" (Leninowska rocznica), 2006

* Cena wylicytowana: 16 000 zł

olej/płótno, 50 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Sławomir Elsner 2006 | PANORAMA 90. | (Leninowska rocznica)'
ID: 52649
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Lora Reynolds Gallery, Austin (Texas), Stany Zjednoczone
  • kolekcja prywatna, Holandia
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Slawomir Elsner, Panorama, katalog wystawy Drezno-Berlin, Niemcy, 2008, s.114 (il.), s.158
Wystawiany
  • Eastern European Painting Now, Lora Reynolds Gallery, Austin (Texas), 31.03-05.05.2007
Więcej informacji
Prezentowana praca ukazuje uroczystość z okazji rocznicy Lenina, choć nie zostało sprecyzowane o jaką dokładnie rocznicę chodzi. Obraz pochodzi z cyklu „Panorama”, powstałego na kanwie fascynacji czasopismem o tej samej nazwie. Elsner otrzymał jej jeden egzemplarz pochodzący z 1976 na swoje trzydzieste urodziny, pokrywające się z datą wydania pisma. Malarz dokonał dokładnej transkrypcji konwencji fotografii z lat 70. na medium malarskie. Zachował specyficzną kolorystykę, bazującą na odcieniach szarości, podjął również trud oddania barwy papieru. Zadbał o widoczność niedoskonałości technicznych druku. Jeżeli chodzi o tematykę, nie ograniczył się do fotografii uwieczniających wydarzenia polityczne, ale przedstawił również sceny z życia codziennego, a nawet reklamy. Cykl „Panorama” może zostać odczytany jako rodzaj sentymentalnego podsumowania, nie tylko odnoszącego się do postaci Elsnera jako jednostki, ale również do przemian, które zaszły w świecie polityki, sztuki.