Sztuka Współczesna. Nowe pokolenie po 1989 (wyniki)
23 listopada 2017 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Baldessari Statement" (Leszczyna), 2007-11
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Baldessari Statement" (Leszczyna), 2007-11

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 150 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAN | RDK | 2007 | *Leszczyna* | R. Szlaga | olej/płótno'
ID: 53327
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Radek Szlaga, wyd. LETO / Puritan, Warszawa, 2014, s. 116-117 (il.)
Wystawiany
  • SNY/IKONY, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Arsenał, Białystok, 2011
Więcej informacji
Prezentowana praca została przemalowana w 2011 roku. Początkowo ukazywała stojącą na scenie postawną siłaczkę z hantlami i czterech mężczyzn w kowbojskich ubraniach, siedzących tuż przed nią. Wszystkie postaci zwrócone były ku odbiorcy. Po przemalowaniu kobieta zniknęła, a jej miejsce zajął mężczyzna ukazany jedynie z boku, stojący w pustej sali. Na jej tylnej ścianie widnieje płótno pokryte pismem. Dolna część płótna zakryta została czarnym pasem, nad którym widoczne są twarze dwóch mężczyzn, co stanowi jedyny zachowany fragment pierwotnej kompozycji. Kluczem do interpretacji tego dzieła stał się tytuł obrazu „Oświadczenie Baldessariego”. Szlaga przywołał postać Johna Baldessariego, który według Stevena Zuckera badał fundamentalne dla teorii modernistycznych napięcie panujące pomiędzy tekstem a słowem. W 1971 roku stworzył pracę „I will not make any more boring art”. Artysta wielokrotnie powtórzył to zdanie na płótnie. Działanie to odwoływało się dotradycyjnej kary obowiązującej w szkole. Credo Baldessariego wyrażało pragnienie wykreowania sztuki na miarę potrzeb współczesności. Można przypuszczać, że widoczny w dziele Szlagi obraz stanowi bezpośrednie nazwiązanie do tej pracy. Wykorzystując kompozycję szkatułkową, odniósł się do dyskursu panujących relacji pomiędzy sztuką a odbiorcą (przyzwyczajonym do kultury popularnej), ale również zadał pytanie o aktualność działań artystycznych w dobie wszechobecnej technologii i mass mediów.