Sztuka Współczesna. Nowe pokolenie po 1989 (wyniki)
25 września 2018 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Kill Your Idol 2", 2010
Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Kill Your Idol 2", 2010

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 100 x 120 cm
ID: 62861
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Radek Szlaga, Iconoclasm, Berlin-Beijing 2010, s. 44 (il.)
Wystawiany
  • Radek Szlaga, Iconoclasm, Alexander Ochs Galleries, Pekin (CH), 2010
Więcej informacji
„Malarstwo Radka Szlagi, z jednej strony, jest włączone we współczesne sieci dystrybucji widzialnego, z drugiej – konsekwentnie stosuje własną, przewrotną politykę reglamentacji. Szlaga ustanawia swoistą planową gospodarkę redystrybucji nad-widzianego i niedo-widzianego. Odwraca porządek atrakcji naszych czasów – uniezwykla to, co podrzędne i niegodne uwagi aktualnie panujących władców obrazów. Z całą mocą swobody i bezpretensjonalności buduje złożone poetyckie konstelacje postaci ludzkich i zwierzęcych, motywów, znaków, fragmentów pejzaży, sytuacji i zdarzeń, zdań i symboli. Trudno wskazać źródła tej ikonologii, tak jak trudno zrekonstruować ideologiczne pozycje, które deter minują ich dobór (…). Szlaga jest odkrywcą niedosiężnych rejonów, gdzie rozprzestrzenia się dzika fauna antropocenu: żubronie, bezpańskie krowy, dumne kury, szopy pracze i mamuty. Gdzie drzemią wyliniałe białe niedźwiedzie, a różowe wieprze pasą się w błękicie pruskim. Wśród purpurowego syropu i cyjanku potasu kwitnie nieformalna ekonomi a żuli i wyrzutków, low-life’ów, bękartów anarchii. Tu można uczyć się tego, co dobre i złe, od przedsiębiorców z getta, czarnych, górali i jas kiniowców, wytatuowanego chóru kryminalistów, seryjnych gwałcicieli i pospolitych morderców. Artysta konsekwentnie buduje fantasmagoryczną wspólnotę zdegenerowanych postaci, pogardzanych zwierząt, zmarginalizowanych społeczności, zdegradowanych terytoriów, zwulgaryzowanego języka logotypów i podpisów”. KUBA BĄK, W STRONĘ PRZECIWSTAWNEGO KCIUKIA, [w:] RADEK SZLAGA, WYD. LETO / PURITAN, WARSZAWA, 2014, s. 15