Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
34

Cena wylicytowana: 6 500 zł

emalia ftalowa/płyta pilśniowa, 86 x 86 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ROBERT | MACIEJUK | "THE BRITISH COUNCIL" | 86 x 86 cm EMALIA | FTALOWA | 2000 r.'
ID: 81961
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Nawiązanie do znaków i logotypów pojawiło się w malarstwie Roberta Maciejuka w połowie lat 90. Artysta zaczął je kolekcjonować i twórczo przetwarzać. Odwołanie do znaków komunikacyjnych, ostrzegawczych, emblematów znanych firm i organizacji, symboli politycznych stało się wiodącym motywem jego prac. Maciejuk często zestawia swoje prace w cykle, świadomie balansując między powtórzeniami, a wskazywaniem różnic. Prezentowany na aukcji obraz „The British Council” z 2000 roku jest jednym z przykładów zainteresowań autora. Robert Maciejuk wykorzystuje charakterystyczny układ kropek występujący w logo organizacji. Zmieniając kolory, maluje portret znaku. W innych jego pracach, oprócz różnic kolorystycznych, zauważymy różnice w rozmiarach czy drobnych szczegółach. W twórczości Maciejuka zwraca uwagę dopracowanie każdego obrazu. Klasyczna technika malarska spotyka się w niej z profesjonalnym wykonaniem i dającymi się odczytać odwoływaniami do tradycji, w których widać wpływy mentorów artysty Stefana Gierowskiego i Ryszarda Winiarskiego.