Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 800 zł
Numer obiektu na aukcji
47

Cena wylicytowana: 3 800 zł

olej/płótno, 60,5 x 51 cm
sygnowany i datowany p.g.: 'S. MŁODOŻENIEC | 1982'
opisany na odwrociu: 'SARA | G. | MAY | 1982'
ID: 81011
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Wywodzący się z artystycznej rodziny Stanisław Młodożeniec z łatwością operuje barwą, a jego obrazy tętnią energią. Inspirując się klasykami awangardy i twórczością naiwną, artysta tworzy ciekawy świat, w którym najchętniej przedstawia ludzi i miejskie pejzaże. Jego prace, wykonywane w wielu różnych mediach, są zapisem codzienności kreowanym przez artystę. Działając zarówno w malarstwie przedstawiającym i abstrakcji, Młodożeniec pokazuje swoją znakomitą sprawność warsztatową.