Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 8 500 zł

olej, technika własna/płótno, 120 x 100 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Mateusz | Szczypinski | IV 2009 | "PAMIETAJ..."'
ID: 82428
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Elementy składowe obrazów Mateusza Szczypińskiego współistnieją w ramach kompozycji na równych prawach, niezależnie od tego, czy są to partie dzieła stworzone od podstaw przez niego, czy może zostały skądinąd zapożyczone. Artysta zawłaszcza gotowy materiał estetyczny, umieszczając go w zupełnie nowym kontekście, przypisując mu odmienne znaczenie. W jego praktyce artystycznej nie chodzi tylko o wykorzystanie atrakcyjnych materiałów jako pewnej propozycji formalnej, pozwalających mu zaprzeczyć ich pierwotnej funkcji. Szczypińskiemu bliska jest postawa artystów działających na początku XX wieku, którzy to w swoich poszukiwaniach stawiali pytania o obecność rzeczy w obrazie, o formę i metody łączenia oraz zestawiania elementów gotowych w sztuce. Fascynacja pierwszą awangardą oraz fakt dorastania w latach 80. odbija się w twórczości Szczypińskiego dość wyraźnie. Reinterpretacja dorobku mistrzów modernizmu oraz badanie zakamarków własnej pamięci to fundamenty jego kolaży.