Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
Motocyklista z kozą, 2011
Cena wylicytowana: 33 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
Motocyklista z kozą, 2011

Cena wylicytowana: 33 000 zł

olej/płótno, 110 x 110 cm
na odwrociu hologram: 'LETO' i nalepka: '020/2011'
ID: 83125
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Radek Szlaga, Sny i Ikony, Galeria Arsenał, Białystok, 18.03-10.04.2011
Więcej informacji
Radek Szlaga w swojej sztuce krąży między Polską, Afryką, Ameryką Północną i Południową. Sama geografia oraz różnice kulturowe, społeczne i światopoglądowe są natomiast jednymi z głównych tematów sztuki artysty. Szlaga posługuje się bowiem kategoriami etniczności, tożsamości narodowej, języka czy historii, poprzez które dokonuje wizualizacji współczesnego świata rozumianego przez niego jako mapa Transatlantyku. Ta przestrzeń to wszechobecne pole wymiany kulturowej i migracji ludności wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego procesu. Tym samym artysta porusza problemy nietolerancji rasowej czy religijnej, ludzi spychanych na margines społeczny czy wpływu kapitalizmu i człowieka na dzisiejszą rzeczywistość. Dla wyrażenia nurtujących go problemów Szlaga korzysta z powszechnie znanego języka popkultury, elementów literatury, filmu, telewizji i reklamy. Sięga również po atrybuty narodowej i społecznej identyfikacji: herby, flagi i proporczyki. Tworzy niepokojący obraz globalnej wioski, która bardziej niż amerykański sen zmierza ku post-apokaliptycznej katastrofie. Twórczość Szlagi jest równocześnie niezwykle osobista. Wszystkie rozważania, odbywające się u niego na gruncie plastycznym, wynikają z własnych przeżyć i często osadzone są w bliskich twórcy miejscach. Ze względu na historię rodzinną artysty – jego funkcjonowanie w odległych od siebie światach, prace Szlagi charakteryzują starcia różnych środowisk, a co za tym idzie – estetyk. By móc się w nich poruszać, artysta wykreował specyficzny świat symboli i znaków, w których odbijają się podejmowane przez niego problemy tożsamości i przynależności.