Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 15 000 zł

akryl, wydruk/płótno, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu:' NORMAN 09'
ID: 82192
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Nie znamy Normana Leto. Wielu z nas operuje tylko jego pseudonimem i dokładnie taką pulą informacji, jaką sam artysta chciał nam przekazać. Rozstrzyganie na temat statusu malarstwa w tej holistycznej kreacji nie ma zatem większego sensu. Norman leto jest self-made manem i hegemonem swojej własnej fantazji, która najpierw wyprowadziła go ze świata działań kreatywnych do sztuki, a potem pozwoliła mu odnaleźć taki język wypowiedzi, jakiego nie wymyśliłby żaden artysta kształcony i temperowany na akademiach”. ALEK HUDZIK, LUDZIE, KTÓRZY CIĄGLE CZEGOŚ ODE MNIE CHCĄ. MALARSTWO W CZASACH NIEPOKOJU, [W:] NORMAN LETO, LUDZIE, KTÓRZY CIĄGLE CZEGOŚ ODE MNIE CHCĄ, KATALOG WYSTAWY, SOPOT 2016 , s. 52 Norman Leto w oczach krytyki znany jest przede wszystkim za sprawą swoich projektów z dziedziny kinematografii oraz nowych mediów. Instalacje, rzeźby,