Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 11 000 zł

akryl, olej, emalia akrylowa/płótno, 150 x 200 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAKUB CIĘŻKI | BLACKOUT | 2013'
ID: 74238
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Wystawiany
  • BLACKOUT, Galeria Bielska BWA, 2013
Więcej informacji
Kraty, kratownice, ogrodzenia i rusztowania – to motywy stale powracające w twórczości Jakuba Ciężkiego. Malarz przedstawia je zarówno naturalistycznie, jak i w sposób uproszczony, kiedy redukuje je do prostej siatki przecinających się w pionie i poziomie linii. Wówczas w sposób ornamentalny znaczą one powierzchnię płócien, podkreślając ich płaszczyznę. Siatki to struktury, które za pomocą przecinających się linii wyznaczają pole obrazowe, podkreślając płaszczyznę powierzchni oraz powtarzalność, segmentowość jej podziałów. Przykłady podobnych struktur znajdujemy między innymi w twórczości klasyczek abstrakcji, takich jak Agnes Martin. Ciężki podchodzi jednak do zagadnienia odmiennie, jakby na przekór wielkim twórcom modernizmu. O ile modernistyczna siatka ma tworzyć powierzchnię całkowicie abstrakcyjną, wykluczającą iluzję i reprezentację, o tyle prace Ciężkiego niejednokrotnie naturalistycznie i dosłownie imitują kraty, rusztowania i ogrodzenia, które artysta zaobserwował w swoim otoczeniu. W taki sposób często w jego sztuce można zetknąć się z przestrzennymi konstrukcjami, wyłamującymi się z modernistycznej płaszczyzny, przedstawiającymi świat metalowych kratownic ogrodzeń lub konstrukcje z dziecięcych placów zabaw – popularne drabinki. Prezentowana tutaj praca łączy dwie formuły reprezentacji: malarstwa przedstawiającego i abstrakcyjnego. Owo przejście między dwoma sposobami obrazowania dokonuje się tutaj za pomocą tytułu. Jest to klasyczny przykład obrazu, którego tytuł kreuje znaczenia, nadaje nowy sens pozornie abstrakcyjnemu płótnu. Powstaje tutaj nieco zabawny efekt. Ciężki często maluje wspomniane już rusztowania. O ile zwykle przedstawia on je „w pełnym świetle”, o tyle tutaj malarz uzyskał efekt widzenia kratownicy w ciemności. Na to właśnie wskazuje tytuł – „Blackout”, czyli awaria zasilania, przerwa w dostawie prądu, co w obrazie malarz wyraził metaforycznie ze pomocą „zgaszenia światła”, czyli poprzez ukazanie rusztowania/krat „w ciemności”. Czerń linii ukazanych na czarnym tle powoduje, że widoczne są one dzięki światłu, które odbija się od nich pod innym kątem niż od tła. Dzieje się to również dzięki różnicy faktur – o ile linie malowane są impastowo, z widocznym duktem pędzla, o tyle tło pozostaje gładkie. Jest to zatem kolejna wariacja na temat stale obecny w twórczości tego artysty. Jednocześnie autor uzyskał tutaj kolejną okazję do przeprowadzenia swoistej gry, w której motyw balansuje na granicy rozpoznawalności, tym samym zwracając uwagę widzów na samą technikę i czysto malarskie właściwości płótna. Tym samym obraz staje się punktem wyjścia do rozważań na temat samego procesu tworzenia wizualnej reprezentacji, widzenia i niewidzenia. Pozwala to na zidentyfikowanie problematyki tego płótna jako (neo)modernistycznej, krążącej wokół zagadnień obrazowania i czysto artystycznych treści.