Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Paweł Matyszewski (ur. 1984, Białystok)
Bez tytułu (Zassie zestres), 2008/2009
Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2
Paweł Matyszewski (ur. 1984, Białystok)
Bez tytułu (Zassie zestres), 2008/2009

Cena wylicytowana: 7 000 zł

akryl/płótno, 113 x 145 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PAWEŁ MATYSZEWSKI | BEZ TYTUŁU (ZASSIE ZESTRES) | 2008/2009'
ID: 83128
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.