Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 6 500 zł

gwasz/papier, 24 x 34,5 cm (w świetle passe-partout)
ID: 80791
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Pożądanie oscylujące między niewinnością a uwodzeniem, pragnieniem a przemocą, życiem a śmiercią jest prawie zawsze obecne w obrazach Waliszewskiej. To sprawia, że są jednocześnie tragiczne i zabawne, ekspresyjne i ilustracyjne, podstępne i naiwne, głębokie i banalne – równie realne jak samo życie”. DR NOEMI SMOLIK O SZTUCE ALEKSANDRY WALSZEWSKIEJ

Jednym z głównych motywów w sztuce artystki są zwierzęta. Oprócz najczęściej pojawiającej się, ukochanej kotki Mitusi, w jej wizerunkach znaleźć można przedstawienia koni, kozłów i fantastycznych stworzeń. Alfabet ten artystka systematycznie rozwija od początku swojej twórczości, budując charakterystyczny, własny świat, w którym na równi funkcjonują erotyka i groza.