Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Piotr Uklański (ur. 1968, Warszawa)
Bez tytułu (Bitwa pod Raszynem, 1809), 2011
Cena wylicytowana: 210 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Piotr Uklański (ur. 1968, Warszawa)
Bez tytułu (Bitwa pod Raszynem, 1809), 2011

Cena wylicytowana: 210 000 zł

żywica epoksydowa/płótno, 228,6 x 152,4 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘’UNTITLED (BATTLE OF RASZYN 1809)’ | P.U. 2011’ oraz wskazówka montażowa
ID: 65699
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„W jego twórczości polskość nie jest już rzeczą dostępną tylko ‘prawdziwym’ Polakom, której odmawia się wszystkim innym. Przestaje być funkcją nacjonalistycznej identyfikacji i manipulacji. Staje się nadmiarem, którym możemy obdarowywać innych. Dobrem powszechnym, dostępnym każdemu, kto chce poddać się jej pięknu z całym jego dwuznacznym stosunkiem do rozkoszy – każdemu, kto da się uwieść i podporządkować biało-czerwonej pasji. Dzięki Uklańskiemu, każdy przynajmniej na chwilę może przemienić się w Polaka, w akcie afirmacji polskich symboli narodowych”. JAROSŁAW LUBIAK

Piotr Uklański w serii obrazów, do której należy prezentowane tutaj płótno, podejmował tematykę walk i bitew ważnych z punktu widzenia narodowej, romantycznej w duchu historii Polski. Innymi wydarzeniami historycznymi, które artysta przywoływał, malując ów cykl, były przykładowo walki Legionów Polskich, zakończone odzyskaniem niepodległości w 1918 czy Powstanie Warszawskie roku 1944. Były to wydarzenia historyczne, kształtujące konserwatywną, narodową tożsamość Polek i Polaków oscylującą wokół wydarzeń z historii militarnej, dla których kontekstem jest zawsze walka o utraconą wolność ciemiężonego przez obce siły narodu. Również bitwa pod Raszynem należy do tego kanonu narodowych opowieści. Jej reprezentacje powstały niejednokrotnie w historii polskiego malarstwa, a tworzyli je malarze wyspecjalizowani w ukazywaniu historii militarnej, tacy jak na przykład January Suchodolski, jeden z naczelnych malarzy polskiego romantyzmu, czy malarze z klanu Kossaków, lubujący się w tego typu tematyce: Juliusz Kossak oraz jego syn Wojciech. Uklański obrazuje historię militarną w sposób odmienny. Nie ma w nim patosu ani heroizmu, nie widać nawet w jego sztuce walki, ale wyłącznie jej dramatyczny efekt – przelaną krew. Tak właśnie można odbierać te płótna w kontekście nadanych im tytułów. Z pozoru abstrakcyjne prace, przypominające formalnie amerykańskie malarstwo gestu czy francuski taszyzm, w konfrontacji z tytułem okazują się obrazami czerwonej, jakże wyrazistej i barwnie intensywnej substancji – ludzkiej krwi. To w kontekście tytułu i reprezentowanych w ten sposób wydarzeń obrazy Uklańskiego nabierają dramatyzmu i stają się odmiennym wobec tradycji malarskiej sposobem upamiętniania narodowej historii. Malarz zwraca w tym cyklu uwagę na prozaiczny i najbardziej tragiczny aspekt uczestnictwa w historii i jej doświadczania. W jego ujęciu wiąże się ono bezpośrednio z ciałem i jego okaleczeniem, a także tragiczną, bolesną śmiercią. Autorowi udało się tym samum ukazać brutalny, pełen przemocy rewers zmitologizowanej historii.