Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 4 500 zł

olej/płótno, 40 x 40 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'BARTEK | BUCZEK | 2014'
ID: 82432
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Szare obrazy Bartka Buczka przypominają czarnobiałą fotografię lub kadry filmowe. Niekiedy – ze względu na swoją szczegółowość – wydają się podobne fotografii, innym razem sprawiają wrażenie bliższych filmowi – zwłaszcza, gdy wykorzystują elementy fantastyczne. Ich kadrowanie i nietypowa, zaskakująca perspektywa przypomina pracę kamery, która obliczona jest na udramatycznienie widoku lub uzyskanie ciekawego wizualnie efektu. Podobnie „filmowy” jest prezentowany tutaj obraz, przedstawiający widok zaobserwowany z wnętrza jaskini. Dlatego też monochromatyczne obrazy Buczka wydają się być zapisami filmowych scen lub utrwalonych na fotografii wspomnień czy też zapisanych w pamięci obrazów. Jak przyznaje sam Buczek, w swojej twórczości inspirował się niejednokrotnie malarstwem „Grupy Ładnie”. Posługuje się on z reguły figuratywnym językiem malarskim, nieobce są mu również przedstawienia czerpiące z fantastyki czy stylistyki nadrealizmu. Inspiracje popkulturą przeplatają się w jego sztuce z zainteresowaniem historią filmu czy designu. Artysta wykracza także poza medium malarskie. Tworzy wówczas obiekty, które podejmują zagadnienie refleksji nad statusem samej sztuki i roli artysty.