Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 70 000 zł

olej/płótno, 62 x 62 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Bujnowski | 2013'
ID: 83086
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Raster, Warszawa
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Zagadnienie powstawania malarskiej iluzji, tworzenia wrażenia optycznego składającego się na dającą się rozpoznać wizualną reprezentację rzeczywistości, jest stale powracającym tematem w twórczości Rafała Bujnowskiego. Tym samym sztuka tego artysty pozostaje często do pewnego przynajmniej stopnia autotematyczna i staje się punktem wyjścia do namysłu nad samym malarstwem i sposobami jego tworzenia. Bujnowski uzyskuje taki efekt za pomocą najprostszych środków artystycznych, którymi się posługuje. Maluje często szerokim duktem pędzla rozchodzące się w różnych kierunkach pasy, których stosunkowo niewielka liczba, umiejętnie ułożona tworzy udatnie iluzję malarską. Pociągnięcia pędzla, linia tworzona przez narzędzie pozostaje jednak zawsze widoczna, warsztat artysty jest w pełni odsłonięty, co właśnie sprawia, że jego obrazy balansują gdzieś na granicy figuratywności i abstrakcyjności błyszczącej, oleistej plamy farby. Wymienione powyżej cechy sztuki Bujnowskiego dają się łatwo zauważyć na prezentowanym tutaj płótnie. Niezatytułowana kompozycja w kształcie kwadratu przedstawia dwie postacie nad zbiornikiem wodnym (morzem lub jeziorem), z których jedna stoi na brzegu, a druga zanurzona jest po szyję w wodzie – najprawdopodobniej pływa. Kompozycja ma 3 plany uzyskane w zaskakująco prosty sposób poprzez naprzemienne zestawienia pionowych i poziomych pociągnięć szerokiego pędzla. Powoduje to odmienny sposób odbijania się światła od każdej partii obrazu (każdego planu), dzięki czemu zyskują widoczność i nie stapiają się w jeden kształt. Tym sposobem Bujnowskiemu udało się stworzyć efektowny nokturn – scenę rozgrywającą się w nocnym świetle z charakterystyczną dla tej sytuacji wizualnością, w której barwy różnych przedmiotów zostają ujednolicone, a kształty balansują na granicy rozpoznawalności. Obrazy Bujnowskiego, rzecz jasna, nie redukują się do warstwy wizualnej i autotematycznej. Nie bez znaczenia jest ich element narracyjny, który w przypadku reprodukowanego tutaj obrazu tworzy klimat kompozycji. Prezentowany nokturn zawiera w pewną niejasność i niedopowiedzenie – nieznana jest ani tożsamość postaci, ani to, czy łączy ich jakaś więź. Dlaczego przyszli/przyszły nocą nad wodę? Czy to po prostu efektowny widok, czy może mająca istotne znaczenie historia?