Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej, spray/płótno, 135,5 x 68 x 12 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu oprawy: 'Bartosz Kokosiński | olej , spray na płotnie | 2012-2015 | 135,5 x 68 x 12 cm | [...]'
ID: 80646
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Płótno, jak skóra, zaczęło się marszczyć, wyginać, deformować. Stało się ciałem obrazu. Obrazy zaczęły przyjmować coraz to nowe formy. Nie mieściły się w swoim ograniczonym krośnie. Przez swój ruch deformowały je, tworząc różne napięcia. Swoje płótna zacząłem traktować jak żywy organizm, który bywa zmęczony, skurczony, nie zawsze pięknie i zdrowo napięty”. BARTOSZ KOKOSIŃSKI