Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Cena wylicytowana: 1 400 zł

tempera/płótno, 30 x 30 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Agnieszka | Sandomierz | 2005'
ID: 71895
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
W rozważaniach na temat twórczości Agnieszki Sandomierz niezwykle ważnym jest temat, który z konsekwencją przewija się przez kolejne prace artystki. Są nimi pojęcia powiązane z cielesnością, erotyzmem, intymnością obrazujące sceny niezwykle dosłowne i bezpośrednie. W tych dynamicznych, asymetrycznych kadrach artystka ukazuje zdradzające zarówno piękno, jak i ułomność ludzkiego ciała prywatne momenty swoich bohaterów. Widz postawiony jest zatem w roli podglądacza, mogącego zagłębić się w intymny świat, jaki kreuje artystka.