Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
36

Cena wylicytowana: 1 900 zł

akryl/płótno, 24 x 17,5 cm
sygnowany p.d.
ID: 83216
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Wiedeń, Austria
Więcej informacji
Natalia Bażowska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artystka multidyscyplinarna pracuje nad kilkoma projektami jednocześnie m.in. „Id”, „Social Games”, „Dzieci Ziemi”. Dorastała w górach, co wpłynęło na jej silną więź z naturą. W latach 1999-2005 studiowała medycynę, w 2007 rozpoczęła jednocześnie studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz studia doktoranckie w Katedrze i Wydziale Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010 obroniła doktorat pt. „Ocena emocji wywołanych przekazem wizualnym u osób cierpiących na depresję”, opierając się na obu dziedzinach nauki. W 2012 ukończyła z wyróżnieniem Katowicką Akademię Sztuk Pięknych, a od 2011 zajmuje się wyłącznie sztuką, korzystając w pełni w swoich działaniach z wiedzy medycznej oraz silnego związku z naturą. Stypendystka Ministra Kultury i Marszałka Województwa Śląskiego, laureatka wielu konkursów m.in. konkursu „Artystyczna Podróż Hestii” (główna wygrana w 2010), „Świeża krew” (główna wygrana w 2011), „Międzynarodowy Konkurs Malarski Modessque” (trzecie miejsce), w 2017 otrzymała wyróżnienie portalu ArtInfo podczas Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”. Jej prace znajdują się zarówno w kolekcjach muzealnych, jak i prywatnych w kraju i za granicą.