Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
12 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21

Cena wylicytowana: 20 000 zł

collage, olej/płótno, 81 x 81 cm
sygnowany na odwrociu: 'P.MATECKI'
ID: 81979
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Mimo że w obrazach Przemysława Mateckiego tradycyjna technika malarstwa olejnego współistnieje ze zdjęciami z gazet, sam artysta twierdzi, że tworzy prace abstrakcyjne. Wkomponowując elementy współczesnej kultury wizualnej w swoje prace, Matecki zdaje się nie tylko nawiązywać do dokonań polskiej grupy artystycznej „Ładnie”, lecz także do dzieł światowych ikon pop-artu – przede wszystkim Jamesa Rosenquista – oraz dadaistycznego kolażu. W jego pełnych nieskrępowanej energii pociągnięciach pędzla można się zaś doszukać wpływu neoekspresjonizmu – artysta został nawet nazwany „nowym ‘nowym dzikim’”. Niezależnie od tych porównań, charakterystyczna ekspresja Mateckiego wniosła powiew świeżości w najnowsze polskie malarstwo. Prezentowana praca jest jednym z dzieł artysty pozwalających dostrzec ekspansję obrazów otaczających nas we współczesnym świecie, prezentowanych i „emitowanych” przez rozmaite źródła i urządzenia otaczające nas zewsząd. Unaocznia tym samym bezrefleksyjną konsumpcję obrazów, w której nieustannie bierzemy udział.