Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/płótno, 155 x 145 cm
ID: 66120
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Radek Szlaga, wyd. LETO / Puritan, Warszawa, 2014, s. 135 (il.)
  • Radek Szlaga, Freedom Club, katalog wystawy indywidualnej, Warszawa 2012, s. nlb.
Wystawiany
  • Radek Szlaga, FREEDOM CLUB, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2012
Więcej informacji
Fascynacja oraz bazowanie w swojej sztuce przede wszystkim na własnych doświadczeniach zaowocowało realizacją obrazów poświęconych miejscom, z którymi był związany uczuciowo. Do takich miejsc należą m.in. Gliwice i Szlagówka, gdzie dorastał. W jego twórczości często pojawiają się zwykli ludzie i problemy, z jakimi muszą się mierzyć, czego przykładem mogą być prace poświęcone emigracji ekonomicznej do USA i różnicom kulturowym pomiędzy nimi a Polską, a także ułudą pogoni za amerykańskim snem. Tak jak wszyscy członkowie grupyPenerstwo, Szlaga odżegnuje się od idei tworzenia sztuki zaangażowanej, publicystycznej. Pomimo to nie można nie zauważyć komentatorskiej wymowy jego prac. Posługuje się lapidarnym językiem wskazującym na czerpanie inspiracji ze świata komiksu i graffiti. Jednocześnie nie pozostawia jasnego klucza interpretacyjnego, dzięki czemu odbiorcy mogą przefiltrować jego prace przez pryzmat własnych doświadczeń. Jeśli chodzi o proces twórczy, artysta przy malowaniu posiłkuje się zarówno fotografiami, jak i obrazem ekranu telewizora.