Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
13 czerwca 2019 godz. 19:00

Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Atlantis" poliptyk, 2008
Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11
Radek Szlaga (ur. 1979 r., Gliwice)
"Atlantis" poliptyk, 2008

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 50 x 50 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:'"ATLANTIS" | oil on canvas | 4 parts miś | + 3 flagi | 2008 | PAN | RDK | R. Szlaga'
(wymiary całości: 100 x 100 cm)
ID: 70631
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Radek Szlaga jest artystą zawieszonym między Polską a Detroit, miastem, do którego wyemigrowała jego rodzina. W swojej sztuce krąży między Polską, Afryką, Ameryką Północną i Południową. Sama geografia oraz różnice kulturowe, społeczne i światopoglądowe są natomiast jednymi z głównych tematów sztuki artysty. Szlaga posługuje się bowiem kategoriami etniczności, tożsamości narodowej, języka czy historii, poprzez które dokonuje wizualizacji współczesnego świata rozumianego przez niego jako mapa Transatlantyku.Przestrzeń Transatlantyku to wszechobecne pole wymiany kulturowej i migracji ludności wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego procesu. Tym samym artysta porusza problemy nietolerancji rasowej czy religijnej, ludzi spychanych na margines społeczny czy wpływu kapitalizmu i człowieka na dzisiejszą rzeczywistość. Dla wyrażenia nurtujących go problemów Szlaga korzysta z powszechnie znanego języka popkultury, elementów literatury, filmu, telewizji i reklamy. Sięga również po atrybuty narodowej i społecznej identyfikacji: herby, flagi i proporczyki, które często traktuje jako bazę czy punkt odniesienia do powstania zupełnie nowych form tożsamości. Tworzy niepokojący obraz globalnej wioski, która bardziej niż amerykański sen zmierza ku post apokaliptycznej katastrofie. Prezentowana w ofercie praca to pełna kartograficznych odniesień synteza narastających, globalnych problemów. Artysta korzysta z motywów polskiej i amerykańskiej flagi, które zostały celowo rozmazane i przetarte, co sprawia wrażenie niestabilności i załamania poczucia bezpieczeństwa ze strony obu państw.Dodatkowo u góry pojawia się równie niewyraźny i nietrwały napis „TEAM USA”. Dramat płótna dopełnia wizerunek niedźwiedzia polarnego, co kieruje uwagę na światowe problemy ekologiczne, m.in. kwestie topniejących lodowców oraz niszczenia przez działalność człowieka środowiska naturalnego Arktyki.