Sztuka Współczesna. Konceptualizm (wyniki)
29 listopada 2018 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 14 000 zł
Numer obiektu na aukcji
232

Cena wylicytowana: 14 000 zł

akryl/sklejka, 42 x 52 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Kolory i ja | Koji Kamoji | 2010 | [dedykacja] | Koji'
ID: 64609
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
  • Agra-Art, 2016
  • kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany
  • Mnich/Koji Kamoji, Galeria Propaganda, Warszawa, 5.03-30.04.2011
  • Koji Kamoji. Rzeka. Słowa i obrazy, Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 29.10-29.11.2016
Więcej informacji
„Mnie w zasadzie nie interesuje forma, natomiast interesuje mnie byt, a bardziej dokładnie – odczucie bytu. Bowiem uważam, że forma jest wynikiem poszukiwania i wyrażania przeze mnie odczucia bytu. W tym sensie mimo zmiany formy mojej wypowiedzi, rdzeń mej pracy jest taki sam. Tyczy to także form mojej pracy, jak malarstwo, instalacje, czy performance”. Koji Kamoji