Sztuka Współczesna. Konceptualizm (wyniki)
29 listopada 2018 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
233

Cena wylicytowana: 1 900 zł

asamblaż, inna/płótno, kamień, 31,5 x 22 cm (w świetle oprawy)
sygnowany u dołu: 'Koji Kamoji'
interwencja artystyczna wykonana na okładce katalogu wystawy Koji Kamoji, Galeria Sztuki Współczesnej WaldemarAndzelm, red. Sławomir Marzec, Lublin 2016
ID: 62839
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Koji Kamoji swoją twórczość rozpoczął od ekspresjonizmu. Dopiero później jego styl ewoluował w kierunku ascetycznego minimalizmu. Artysta łączy filozofię sztuki Dalekiego Wschodu z zachodnim konceptualizmem. Jak mówi: „Po latach poszukiwań wróciłem mentalnie do Japonii, a teraz chciałbym połączyć polskie i japońskie doświadczenie. Chciałbym zbliżyć, połączyć te dwa odległe światy. Poczuć je razem” (Małgorzata Piwowar, Koji Kamoji, krnąbrny Japończyk w Polsce, „Rp.pl”, 22.06.2018). Wspominając powody przyjazdu do Polski, mówił zaś: „W czasach, w których wyjeżdżałem, moi rodacy udawali się zazwyczaj do Paryża, uważanego za centrum sztuki. Byłem jednak troszeczkę krnąbrny i pomyślałem, że skoro wszyscy tam, to ja do Polski. Poza tym myślałem, że stąd do Paryża będzie całkiem niedaleko” (tamże).