Sztuka Współczesna. Op-art i abstrakcja geometryczna (wyniki)
28 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
102

Cena wylicytowana: 48 000 zł

akryl, relief/sklejka, 60 x 60 x 8,5 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JAN ZIEMSKI | 1976 r.'
ID: 79649
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Jana Ziemskiego można zaliczyć do grona najwybitniejszych polskich konstruktywistów. Był jednym z założycieli lubelskiej grupy artystycznej "Zamek" działającej w latach 1956-59. Wystawa grupy zorganizowana w Galerii Ranelagh de Cinema i George Fall w Paryżu w 1959 spotkała się z uznaniem krytyki, a Jean-Clarence Lambert zatytułował swój artykuł znamiennym tytułem "Le miracle polonais". Początkowo Jan Ziemski wykonywał kompozycje surrealistyczno-metaforyczne, które z biegiem czasu poprzez liczne eksperymenty z abstrakcją, sprawiły, że twórczość artysty zbliżyła się do malarstwa materii. Pod koniec lat 50. Ziemski porzucił je jednak na rzecz twórczych poszukiwań w zakresie form geometryczno-przestrzennych. Podczas ich tworzenia skupiał się na bogatej, nakładanej warstwowo, gipsowej fakturze, w której żłobił głębokie bruzdy. Te często monochromatyczne, skomplikowane powierzchnie wzbogacał obcymi, niemalarskimi elementami, jak choćby kamieniami. Od połowy lat 60. w pracach Ziemskiego uwidocznił się duch konstruktywizmu. Artystę fascynowały już niezmiennie problemy wizualizacji światła, ruchu oraz przestrzeni. Umieszczając na płaszczyźnie kompozycji wygięte, drewniane listewki, Ziemski konstruował struktury, które w miarę poruszania się widza wywołują wrażenie ruchu oraz efekt migotliwego przepływu kolorów. W ten sposób artysta realizował idee obrazu znikliwego, istniejącego jedynie w chwili interakcji z dziełem i zmian pozycji odbiorców dzieła w przestrzeni. Ziemski odszedł również od monochromatyczności na rzecz pracy z czystymi, wyrazistymi barwami, często w kontrastowych zestawieniach czerwieni i zieleni, niebieskiego i czerwonego, czy niebieskiego i żółtego.