Sztuka Współczesna. Op-art i abstrakcja geometryczna (wyniki)
28 listopada 2019 godz. 19:00

Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"ERIDAN-C" (dyptyk: violet i vert), 1962
Cena wylicytowana: 560 000 zł
Numer obiektu na aukcji
116
Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"ERIDAN-C" (dyptyk: violet i vert), 1962

Cena wylicytowana: 560 000 zł

olej/płyta, 69,8 x 63,5 cm
obie części sygnowane, datowane i opisane na odwrociu: '1317 | ”ERIDAN-C” (violet) | 1962 | Vasarely' oraz '1318 | „ERIDAN-C” (vert) | 1962 | Vasarely'
(wymiary każdej części)
na odwrociu papierowe nalepki galeryjne z opisem pracy z Galerie Denise René w Paryżu, Sidney Janis Gallery w Nowym Jorku oraz nalepki inwentaryzacyjne
ID: 79636
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galerie Denise René, Paryż
  • Sidney Janis Gallery, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Szwajcaria
  • dom aukcyjny Christie's, Nowy Jork, 13.09.2006, lot 217
  • kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
  • dom aukcyjny Christie’s, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Warszawa