Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
1 października 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
82

Cena wylicytowana: 17 000 zł

olej/płótno, 74,5 x 58,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'J. SOBEL | 1954"
ID: 89797
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.