Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 grudnia 2019 godz. 19:00

Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 r., Korytów k. Żyrardowa)
"Partytura do baletu Sokrates XXV", 2004
Cena wylicytowana: 16 000 zł
Numer obiektu na aukcji
342
Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 r., Korytów k. Żyrardowa)
"Partytura do baletu Sokrates XXV", 2004

Cena wylicytowana: 16 000 zł

akryl/płótno, 105 x 79 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘WŁODZIMIERZ PAWLAK | PARTYTURA DO BALETU SOKRATES | XXV | 100 X 73 | 2004’
ID: 74215
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • por. Włodzimierz Pawlak, Autoportret w powidokach, katalog wystawy indywidualnej, Warszawa 2008, s. 164
Więcej informacji
"Krok po kroku wycofuję się z tradycyjnych koncepcji obrazu, odrzucam zdobnictwo, maluję najskromniej, najprościej".

– WŁODZIMIERZ PAWLAK