Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 85 000 zł
Numer obiektu na aukcji
325

Cena wylicytowana: 85 000 zł

olej, technika mieszana/płótno, 110 x 84 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'KOBZDEJ | 1958'
opisany na brejtramie: 'Aleksander Kobzdej 1958 | "OKREŚLONY" | 110x84'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem pracy z warszawskiej Zachęty, dwie papierowe nalepki: wystawowa z V Biennale w São Paulo: 'V Bienal de São Paulo | 9 | Museu de Arte Moderna (1959)', nalepka depozytowa z Muzeum Narodowego w Poznaniu
ID: 79619
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Aleksander Kobzdej. Zmagania z materią, katalog wystawy, [red.] Józef Grabski, Galerie PDA „SZTUKA”, Warszawa-Kraków 2002, poz. kat. 8
  • Aleksander Kobzdej 1920-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, Warszawa 1992, s. 45 (il.)
  • Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Wrocław 1983, il. nr 133
  • Les artistes polonais a`la Ve Biennale du Musée d`Art Moderne de São Paulo, São Paulo 1959
  • Polonia. Delegacao Organizada Pelo Ministerio Da Culura e Das Artes, Varsovia, São Paulo 1959, s. 330, poz. 17
  • Aleksander Kobzdej, „Zwierciadło”, nr 26, 1958, s. 4
Wystawiany
  • V Biennale Sztuki Współczesnej w São Paulo, 21.09-31.12.1959
  • Aleksander Kobzdej 1020-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci), ASP w Warszawie, Galeria ZPAP, Warszawa, listopad 1992