Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 grudnia 2019 godz. 19:00

Jan Tarasin (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)
"Narodziny przedmiotów", 1997
Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
330
Jan Tarasin (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)
"Narodziny przedmiotów", 1997

Cena wylicytowana: 70 000 zł

olej/płótno, 89 x 130 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jan Tarasin 97'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN TARASIN | 1997 | "NARODZINY PRZEDMIOTÓW"'
ID: 79826
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Dzieła artysty stanowią odrębną kategorię w sztuce, są różnorakie, zarówno tradycyjne, jak i pełne nietypowych poszukiwań. Mimo wielu prób klasyfikowani i przypisywania ich w sposób pośredni, jednak nie mieszczą się w modnych kierunkach współczesnego malarstwa polskiego – malarstwie materii, abstrakcji, w sztuce znaków bliskiej kaligrafii czy minimalizmie”.

– IWONA SZMELTER