Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
326

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 89 x 116,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Kobzdej | 1963'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu
ID: 78020
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Bruun Rasmussen, Kopenhaga, 2015
  • kolekcja prywatna, Warszawa