Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 grudnia 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 220 000 zł
Numer obiektu na aukcji
309

Cena wylicytowana: 220 000 zł

olej/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JERZY NOWOSIELSKI | 1976'
na odwrociu naklejka z galerii Starmach z opisem pracy oraz stempel wywozowy
ID: 79798
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jerzy Nowosielski, red. Piotr Cypryański, Andrzej Szczepaniak, Anna Bujnowska, Kraków 2003, s. 370 (il.), 724
  • “Kunst uit Krakau vanaf 1947”, katalog wystawy Grupy Krakowskiej, Zeist 1990, (il.)
Wystawiany
  • wystawa indywidualna, Muzeum Okręgowe - Galeria 72, Chełm, 1976
  • Galeria Arkady - Pawilon Wystawowy BWA, Kraków, 1977
  • wystawa indywidualna, Galeria Zapiecek, Warszawa, 1977
  • wystawa indywidualna, Biekinge Museum, Karlskrona, 1978
  • wystawa indywidualna, BWA Katowice, 1989
  • wystawa Grupy Krakowskiej “Kunst uit Krakau vanaf 1947”, 1990, Slot Zeist, Zeist, 1990
  • wystawa Grupy Krakowskiej “Kunst aus Krakau seit 1947”, Raiffeisen Bank, Wiedeń, 1991
  • "Jerzy Nowosielski - retrospektywa", Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, 21.03 – 27.04.2003
Więcej informacji
Jak mawiał Jerzy Nowosielski, kobieta była dla niego tajemnicą, a co za tym idzie, niegasnącym źródłem inspiracji i twórczych poszukiwań. Stąd też szczególne miejsce kobiet w twórczości tego artysty. Choć pochodziły one tylko z wyobraźni malarza, młode dziewczyny na jego płótnach otacza duszna atmosfera prześladowania czy zwyczajnego podglądactwa, które jest udziałem odsłaniania co rusz innych aspektów ich kobiecości. Są jakby odrębnym gatunkiem – ich ciała są mocno zarysowane, mają charakterystycznie wydłużone kończyny, pociągłe twarze o owalnym kształcie, ciemne, migdałowe oczy. Długie, smukłe sylwetki postaci można przypisać wpływowi ikonopisarstwa. Natomiast wysublimowany erotyzm spowijający kobiece przedstawienia Nowosielskiego pochodzi z jego szczególnej, nieukrywanej fascynacji płcią przeciwną. W pracach artysty przyjmują najróżniejsze pozy – zawsze pełne wdzięku i zharmonizowane z otoczeniem. Co więcej, przestrzeń, w jakiej odnajdujemy malowane przez artystę dziewczyny, wydaje się z nimi współistnieć. Wymyka się zasadom perspektywy linearnej, co nie znaczy, że zastępuje ją jakiś inny konkretny system przedstawiania głębi. Artysta buduje przestrzeń z barw i form, łączy płaszczyznowość obrazu z iluzorycznym trzecim wymiarem przedstawionej rzeczywistości. W prezentowanej pracy to postać dziewczyny – a nie żaden znikający punkt – zdaje się organizować strukturę obrazu. W późniejszej twórczości Nowosielski z coraz większym zdecydowaniem czynił z kobiecych ciał nadrzędny element kompozycji – element, który definiował przestrzeń i pozycję wszelkich innych form w dziele. Wiele wskazuje na to, że artysta interesował się kobietami jako zjawiskiem wyłącznie materialnego świata: bohaterki uwiecznione na jego płótnach oraz papierach, niezależnie od sytuacji, w jakich się znajdują, poddane są cielesnej analizie, fragmentacji, geometryzacji. Przede wszystkim są obiektami seksualnej fascynacji. Nowosielski nie przysłania erotyzmu postaci, lecz uwypukla go. Malarz – i tym samym widz – stają się obserwatorami lub wręcz podglądaczami codziennych sytuacji, intymnych czynności, samotności, kontemplacji własnego ciała, a nawet seksualności lub upokorzenia i przemocy. Z małymi wyjątkami kobiety u Nowosielskiego nie mają imion – nie są to portrety konkretnych osób, lecz raczej idee czy wizje tego, czym dla artysty jest kobiecość.