Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 200 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6

Cena wylicytowana: 200 000 zł

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Jerzy Nowosielski | 1991'
ID: 82102
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • Praca posiada certyfikat Fundacji Nowosielskich
Więcej informacji
Artysta poruszał się w kilku kręgach tematycznych: przedstawieniach pejzaży, martwych natur, scen religijnych i obrazowaniem figury kobiety. To w niej upatrywał wyraz sfery sacrum. Fascynowała go tajemnica przedstawienia nagiego kobiecego ciała, która w zachodniej kulturze najczęściej kojarzy się z pornografią, a w kręgach wschodnich stanowi całkowicie inny fenomen. Kobiety Nowosielskiego to zgeometryzowane, niemalże dekoracyjne postaci, które niejednokrotnie przypominają przedstawiane przez malarza kompozycje z martwych natur. Prezentowana praca, pochodząca z późnego okresu malarstwa Nowosielskiego, należy do cyklu „Wspomnienie z Egiptu”, który łączy główne wątki języka malarskiego artysty. Anonimowe i uproszczone, prawie geometryczne sylwetki kobiet tworzą razem ornamentalny układ; głębia zostaje zredukowana do minimum. Do umiłowania ciała kobiety i rozważań nad przestrzenią dochodzi tutaj – tak jak w całej twórczości artysty – inspiracja ikonopisarstwem, które Nowosielski uprawiał w młodości. Prace Nowosielskiego charakteryzuje nieodmiennie minimalistyczne, bardzo przemyślane podejście do formy. Żaden element kompozycji nie jest dziełem przypadku.